Over de Manders-Brada Stichting

Datum
28 februari 2013, 20:08
Auteur

DOELSTELLING:

Het verlenen van hulp aan zieke, zwervende en onverzorgde dieren, een en ander in samenwerking met daarvoor bestemde bonafide instellingen.

 

GESCHIEDENIS

De Manders-Brada Stichting werd opgericht door het van kracht worden van het testament van Mevrouw Dr Ir Johanna Hendrika Maria Manders, overleden te ‘s-Gravenhage op 8 december 1989.

Mevrouw J.H.M. Manders werd geboren te Leeuwarden op 18 september 1892, als enig kind van het echtpaar Manders-Brada.

Na het behalen van het diploma Rijks-H.B.S. B ging ze elektrotechniek studeren aan de toenmalige Technische Hogeschool in Delft (thans Technische Universiteit).

Zij was een van de eerste vrouwen, die de toen net nieuwe opleiding tot elektro technisch ingenieur volgde, welke studie werd afgerond met een promotie cum laude in 1919.
Na haar studie trad ze in dienst van de Octrooiraad, om daarin al snel als gewoon lid zitting te nemen. Daarnaast was ze tot 1945 verbonden aan de Technische Hogeschool om examens samen te stellen.

Een jaar voor haar pensionering in 1956 werd zij gevraagd om in besloten kring enige leden van de ministerraad de principes van kernenergie bij te brengen, zulks met het oog op toekomstige politieke beslissingen.

Heel haar leven is Mevrouw Manders een groot hondenliefhebster geweest. Geen moeite was haar teveel als het om haar honden ging en zij was tijdens haar leven heel betrokken bij het welzijn van dieren. Het was dan ook niet verbazingwekkend dat zij haar nalatenschap ter beschikking stelde, middels de naar haar familie vernoemde stichting, om dierenleed te voorkomen dan wel te verzachten.

 

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een coördinator inspecteurs dierenwelzijn. Eenmaal per kwartaal komt het bestuur bijeen om overleg te voeren en besluiten te nemen over de aanvragen en andere zaken.

INSPECTIEDIENST

De Manders-Brada Stichting heeft de beschikking over enkele vrijwilligers/inspecteurs
die ingezet (kunnen) worden om advies uit te brengen aan het bestuur, hoe te beslissen over een aanvraag tot financiële ondersteuning.

De vrijwilligers/inspecteurs zijn deskundig op het gebied van Dier en Recht en zijn ter plaatse bekend. Dankzij de informatie die door de bezoeken van de inspecteurs verkregen worden, is het bestuur in staat om gedegen besluiten te nemen en kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen.

PRIVACY PROTOCOL

De Manders-Brada Stichting beschikt over een privacy protocol.

Extra velden

Geen extra velden

Reacties op dit bericht

Geen reacties.