Aanvraag indienen

Datum
28 februari 2013, 20:13
Auteur

PROCEDURE

Een subsidie dient te worden aangevraagd middels het aanvraagformulier dat via deze site kan worden gedownload. De aanvraag dient zo mogelijk, naast de in het aanvraagformulier genoemde documenten, vergezeld te gaan van offertes en/of facturen.

De aanvraag wordt behandeld op de na binnenkomst van de aanvraag eerstkomende bestuursvergadering. Het bestuur vergadert ieder kwartaal.

De aanvrager wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de beslissing.

Na ontvangst van de originele factuur wordt het toegezegde bedrag overgemaakt bij voorkeur op de rekening van de leverancier.

Zo mogelijk en zo nodig wordt publiciteit gegeven aan de subsidie.

Extra velden

Geen extra velden

Reacties op dit bericht

Geen reacties.