Aanvraag indienen

Datum
28 februari 2013, 20:13
Auteur

PROCEDURE

Een subsidie dient te worden aangevraagd met behulp van het aanvraagformulier dat via de website van de Manders-Brada Stichting kan worden gedownload (www.manders-brada.nl).
Dit aanvraagformulier dient zoveel als mogelijk te worden ingevuld en vervolgens ingediend te worden (uploaden).

De aanvraag dient vergezeld te zijn van een recent jaarverslag van uw organisatie met daarin opgenomen een bestuursverslag en een jaarrekening.
Tevens dient bij de aanvraag, voor zover van toepassing, offerte(s) en/of facturen en/of een project begroting als bijlage(n) te worden meegestuurd.

Belangrijk bij de indiening voor een goede beoordeling is, dat u het gewenste bedrag en de bestemming hiervan, duidelijk omschrijft.
Bedenk daarbij dat een heldere toelichting van uw project wenselijk is voor een evenwichtige beoordeling.
Meldt u ook welke andere fondsen u heeft aangeschreven en hoeveel bijdragen u hiervan verwacht als ook uw eigen deel van de financiering in het betreffende budget.

De aanvraag wordt behandeld op de, na binnenkomst van de aanvraag, eerstkomende bestuursvergadering. Het bestuur vergadert normaliter ieder kalenderkwartaal.

De aanvrager wordt na behandeling van de aanvraag door het bestuur en na een eventueel bezoek van een van onze dierenwelzijn inspecteurs zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de beslissing.

Na ontvangst van een kopie van de factuur of na ontvangst van actuele foto’s na realisatie, wordt het toegezegde bedrag overgemaakt.

NB: de toezegging van een subsidie geldt voor maximaal 24 maanden. Vergt uw project meer tijd in de voorbereiding en/of verkrijging van vergunningen,
dan is verlenging van de toekenning mogelijk mits de verlenging voor het verlopen van de eerste termijn van 24 maanden wordt aangevraagd.

De Manders-Brada Stichting houdt het recht om eventueel publiciteit te geven aan de verlening van financiële steun.

Extra velden

Geen extra velden

Reacties op dit bericht

Geen reacties.